Psychoedukacja i szkolenia

Wszystkie tematy są ustalane indywidualnie w zależności od potrzeb zespołu, zawodników, trenerów, rodziców czy firm.
Przykładowe tematy przeprowadzonych szkoleń:

DLA TRENERÓW:

 • Komunikacja trener – zawodnik;
 • Wyznaczanie celów;
 • Motywacja zawodników;
 • Podstawy rozwoju emocjonalnego dzieci i młodzieży;
 • Psychologiczne aspekty tworzenia grupy sportowej;
 • Rozwiązywanie konfliktów w grupie;
   

DLA RODZICÓW:

 • Pozytywne kibicowanie;
 • Jak motywować dzieci;
 • Dialog rodzic – dziecko;
   

DLA ZAWODNIKÓW (INDYWIDUALNIE ORAZ GRUPOWO)

 •  Komunikacja w zespole;
 •  Jak wyznaczać sobie cele?;
 • Budowanie zaufania i atmosfery w grupie;
 • Rutyna przedstartowa;
 • Koncentracja;
 • Relaksacja i trening autogenny;
 • Praca z oddechem;
 • Umiejscowienie, rozpoznawanie i kontrola emocji
   

DLA FIRM

 • komunikacja interpersonalna;
 • rozwiązywanie problemu;
 • rekrutacja, selekcja; adaptacja;
 • style kierowania;
 • cele w zarządzaniu źródłem sukcesu;
 • zarządzanie czasem;